Medicatie en zwangerschap
Kies een thema:

Medicatie en zwangerschap


Over de risico’s van astmamedicatie tijdens de zwangerschap wat betreft aangeboren afwijkingen of perinatale complicaties is beperkt onderzoek voorhanden. Budesonide, beclometason en kortwerkende bèta-2-sympathicomimetica kunnen tijdens de zwangerschap en lactatie in het algemeen zonder problemen worden gegeven. Ook ipratropiumbromide kan tijdens zwangerschap veilig gebruikt worden. Met fluticason is minder ervaring, maar op basis van de beperkte gegevens lijkt continueren tijdens de zwangerschap en lactatie verantwoord. Hierbij is het van belang de patiënteninformatie af te stemmen met de apotheek die de medicatie aflevert. Over het gebruik van LWBM, anticholinergica en LTRA tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend; deze middelen worden ontraden. Bij een ernstige exacerbatie weegt het voorkómen van hypoxemie zwaarder dan de eventuele risico’s van systemische corticosteroïden voor de foetus en de zwangere (verhoogd risico op pre-eclampsie).Apotheken kunnen bij inhalatiemedicatie soms andere devices meegeven, dan waar u als huisarts op rekent

Zorg er voor dat u in contact blijft met uw apotheek over het afleveren van poederinhalatoren. Momenteel is er een aantal poederinhalatoren uit het patent geraakt, zodat andere farmaceutische bedrijven alternatieven aan het ontwikkelen zijn.   De drie belangrijkste ontwikkelingen: Er zijn voor de budesonide/formoterol combinatie nu twee devices op de markt. De reeds bekende Symbicort, maar n

Lees meer »

Kijkje in de keuken van succesvolle samenwerking in de regio tussen huisarts, POH en wijkverpleging in beeld (filmpjes)

Huisartsenpraktijk Parkhof te Maassluis en Gezondheidscentrum Westwijk te Vlaardingen hebben samen met thuiszorgorganisatie Careyn de handen ineen geslagen om de zorg van de thuiswonende patiënten zo optimaal mogelijk te maken. Omdat de huisarts en de wijkverpleegkundige samen de toegang vormen tot professionele zorg in de eerste lijn, is een succesvolle samenwerking tussen deze partners essentie

Lees meer »